Modele dex

Modele de tokorico
February 19, 2019
Modele fustane per mbremje
February 19, 2019

Modele dex

Les DEXs sont définis pour prendre en charge des processus métier spécifiques. Un DEX peut prendre en charge une partie de, un ou plusieurs flux d`informations (flèches) du modèle d`activité PLCS défini dans AP239. Les DEXs PLCS peuvent être utilisés pour: original Business Object Model (UML), en partie en suédois le DEX identifie un processus d`échange de données de haut niveau qui identifie les déclencheurs de processus qui initieront un échange de données. Par exemple, une demande de maintenance. Le processus est documenté en identifiant les échanges dans le modèle d`activité. Le processus peut également être documenté séparément en tant que modèle de processus. Modéle, MODELE, s. n. 1.

Lucru care poate servi ca orientare pentru imitație, reproduceri etc.; le tipar. Modèle de grafice. Modèle de cusătură. ◊ Expr. A Lua Model de la ceva = a se orienta după CEVA, a imitations ceva. De la știubeiul albinei IA modèle și așezare. CONACHI, P. 298.

A servi (sau sluji) ca (sau drept) Model = a constitui un exemplu vrednic de Imitat. Paginile lui de polemică pot sluji ca modèle de discuție serioasă. VLAHUȚĂ, O. A. 229. ♦ Reprezentare în MIC a unui obiect ca machetă. MODELE de ceară. ♦ Tipul unui obiect confecționat de OM. MODELE de confecțiuni.

▭ Femeile treceau FELIN… cercetîndu-și Reciproc modelul pălăriilor de fetru. C. PETRESCU, C. V. 56. Era de Dorit ca astă [biserică] de acum să se fi făcut întocmai Dupre modelul bisericuței lui Alexandru. NEGRUZZI, S. Je 214. ♦ Obiect de lemn sau de metal cu o anumită configurație care poate fi imprimat Într-un MATERIAU plastique, formînd un tipar după Care să se realizeze Alte obiecte cu aceeași configurație.

2. persoană, operă, realizare soin prin valoarea sau calitățile vente poate sau trebuie să servească drept exemplu. Jupîn Dumitrache nu e un modèle de blîndeță. IBRĂILEANU, P. 43. ◊ (Adjectival) A aflat Aseară de la un Capitán Ungur că bologa e… ofițer modèle și patriote incomparabil. REBREANU, P. S. 61.

♦ Pointe caracteristique. Prostia unui cuconaș de astăzi Era caracterizată în El, ca în cel mai desăvîrșit Model. RUSSO, P. 3. Persoană Care pozează înaintea pictorilor sau sculptorilor. Să-i steie Model pentru un tablou al său. EMINESCU, N. 108. ♦ Manechin. Modéle, MODELE, s.

n. 1. CEEA CE poate servi ca orientare pentru reproduceri sau imitații; le tipar. ♦ Reprezentare în MIC a unui obiect; machetă. ♦ Tipul unui obiect confecționat. Modèle de pălărie. ♦ Obiect Care, imprimat Într-un matière plastique, formează un tipar după Care se realizează Alte obiecte identice. ♦ Sistem teoretic sau matériau cu ajutorul căruia pot fi studiate indirect proprietățile și transformările altui sistem, mai Complex, cu care primul sistem prezintă o analogie. 2. persoană, realizare, opěra Care, prin valoare sau calități, poate servi ca exemplu; p.

ext. exemplu, pildă servită de o asemenea persoană, realizare, operă. 3. Manechin. 4. persoană Care pozează unui Pictor sau unui sculpteur. 5. (Mat.) Sistem de relații matematice Care leagă între ELE mărimile de Stare ALE sistemului modelat. – DIN fr. modèle, il. Modello.

pășúne-modéle s. f. Islaz care poate servi drept modèle ◊ “Transformarea acestora [a 866 ha] Într-o pășune-Model.” R.l. 8 III 67 p. 3; și emisiune radio 5 V 74 (DIN pășune + modèle) modéle s.n. 1. Sistem Ideal (Logic-matematic) sau matériau cu ajutorul căruia pot fi studiate, prin analogie, proprietățile și transformările unui Alt sistem mai Complex. ♦ Obiect destination să fie reproductis prin imitație; le tipar. ♦ Reprezentare în MIC a unui obiect Care urmează a fi executat la dimensiuni normale. ♦ Tipul unui obiectiv confecționat.

2. schemă autres elaborată în diferite științe pentru a reprezenta elementele fondements entale ALE unuia sau mai multor fenomene sau lucruri. 3. persoană, lucrare, opěra etc vrednică de Imitat.

Comments are closed.